Campagne ten einde, missie gaat door 26.03.2014

20.000 Europese jongeren vieren een inclusieve samenleving

'End Exclusion', de driejarige campagne van LIGHT FOR THE WORLD, mogelijk gemaakt door de Europese Unie, gaf jonge Europeanen de kans om zich uit te spreken voor de rechten van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Maar liefst 20.000 jongeren hebben hieraan gehoor gegeven via elf muziek- en sportevenementen in vier landen. In totaal werden 140.000 mensen bereikt. Het volgende grote doel voor LIGHT FOR THE WORLD is ervoor te zorgen dat elk kind met een handicap de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan.
 
LIGHT FOR THE WORLD en de collega-organisaties eRko en DCDD vierden het slot van de ‘End Exclusion’ campagne met een conferentie in het Europees Parlement afgelopen donderdag. “Het is geen slotevenement, maar een startevenement: ervoor zorgen dat de uitsluiting van mensen met een handicap écht gaat stoppen!”, aldus Yetnebersh Nigussie, uitvoerend directeur van ECDD (Ethiopian Center for Disability and Development) en ambassadeur van LIGHT FOR THE WORLD. "Inclusie betekent aandacht vragen voor de fundamentele rechten van mensen met een handicap. Het uitsluiten van één miljard mensen met een handicap is geen bijzaak!” Yetnebersh Nigussie is blind sinds ze 5 jaar oud was. Zij studeerde rechten, stichtte een school, ontving talrijke onderscheidingen en werd een rolmodel voor mensen en vooral vrouwen met een handicap wereldwijd.
 
Campagne
Johannes Trimmel, directeur Internationale Programma’s van LIGHT FOR THE WORLD: “We hebben jongeren op diverse manieren gemotiveerd om zich in te leven in de leefsituatie van mensen met een handicap. De actie ‘Zeg JA voor inclusie’ zorgde voor duizenden inzendingen van over de hele wereld waarbij jongeren en volwassenen het ‘JA’-gebaar maakten in gebarentaal. Van alle inzendingen is een filmpje gemaakt dat is vertoond op de VN-topconferentie over handicaps en ontwikkelingshulp in september 2013 in New York. De competitie ‘Maak inclusie zichtbaar’ was een oproep aan jongeren in Europa om op een creatieve manier duidelijk te maken wat inclusie betekent. Het eindresultaat is een videoclip die richting geeft aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.”
 
Gelijke rechten, gelijke kansen
De volgende stap voor LIGHT FOR THE WORLD is het aandacht vragen voor inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap. “Ieder kind heeft recht op onderwijs. We moeten overheden wereldwijd ervan overtuigen dat gewerkt moet worden aan een inclusief onderwijssysteem waar plek is voor iedereen.”, zegt Nafisa Baboo, adviseur Inclusief Onderwijs van LIGHT FOR THE WORLD. Nafisa Baboo, zelf visueel gehandicapt, heeft zelf het profijt van inclusief onderwijs ervaren. “Mijn vader, die blind is, ging vroeger naar een speciale blindenschool en groeide buiten het gezin op. Hij maakte de bewuste keuze om mij naar een gewone school te sturen in ons eigen dorp. Hij was ervan overtuigd dat dat de beste manier is om integratie te bevorderen. Kinderen met een handicap moet je niet apart zetten, daarmee wordt het stigma alleen maar versterkt.”
 
Uitsluiting als economisch probleem
Van alle kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar school. Dat zijn alarmerende cijfers. Niet alleen voor de kinderen en de gezinnen, maar ook voor de economie. “Uitsluiting is niet alleen een sociaal probleem, het is ook een economisch probleem: laten we eens becijferen wat de economische schade is als gevolg van uitsluiting”, zegt Marja Karjalainen van de afdeling Ontwikkeling en Samenwerking van de Europese Commissie. Volgens berekeningen verliest een land tussen de 3% en 7% van het Bruto Nationaal Product wanneer mensen met een handicap consequent worden uitgesloten van onderwijs en de arbeidsmarkt. “Om die reden moeten we ervoor zorgen dat mensen met een handicap worden meegenomen in de ontwikkelingsdoelstellingen voor na 2015. We mogen niemand achterlaten.”, beweert Johannes Trimmel. Nafisa Baboo vult aan: “We moeten onze inspanningen opschalen voor alle kinderen met een handicap. En voor meisjes zoals Yetnebersh en ik die grote ambities hebben en de wereld willen verbeteren. Het is aan ons!”
 
Video’s
Inclusie NU
Zeg ‘JA’ voor inclusie
Maak inclusie zichtbaar

Achtergrond
‘End Exclusion’ is een driejarige campagne, gefinancierd door de Europese Unie, met activiteiten in Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De campagne wordt uitgevoerd door LIGHT FOR THE WORLD in samenwerking met DCDD (Nederland) en eRko (Slowakije). Eén miljard mensen in de wereld heeft een handicap. De meerderheid daarvan leeft in ontwikkelingslanden. Handicaps zijn sterk gerelateerd aan armoede, discriminatie en uitsluiting van onderwijs, werk en medische zorg. ‘End Exclusion’ heeft twee doelstellingen:

  • Beeldvorming bij jongeren in Europa over handicaps en beperkingen positief beïnvloeden;
  • Aandacht vragen voor de inclusie van mensen met een handicap in de ontwikkelingsdoelstellingen voor na 2015.
EU logo
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De inhoud van dit bericht is de verantwoordelijkheid van LIGHT FOR THE WORLD en reflecteert op geen enkele wijze de standpunten van de Europese Unie.

 
 

Nieuws